subota, 2. april 2016.  10:20h
Pročitano 30954 puta

Nova Azbukovica predstavila plan za unapređenje poljoprivredne proizvodnje

LJON LJON

Plan za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Ljubovije.

Poštovani sugrađani, ono što predstavlja temelj našeg plana za unapređenje poljoprivredne proizvodnje jeste formiranje tima ljudi koji će na nivou lokalne samouprave napraviti dugoročnu strategiju poljoprivrednog razvoja Azbukovice i koji će nakon usvajanja iste raditi na njenom ostvarivanju, uključujući periodične izveštaje o rezultatima zacrtanih projekata koje će podnositi kako skupštini opštine tako i široj javnosti.

Ono što mi predlažemo jeste upošljavanje stručnih ljudi koji će program razvoja poljoprivrede osmisliti i ostvarivati, i koji će veći deo svog vremena provoditi na terenu u stalnom kontaktu sa poljoprivrednicima a ne u kancelariji.

Dežurni čovek stručnog tima putem uvek dostupnog telefona mora u svakom trenutku biti na raspolaganju svakom našem poljoprivredniku i biti spreman da mu za svaki problem pruži stručnu pomoć, kako usmeno tako i odlaskom na teren.

Osnovne tačke našeg programa su sledeće:

1. Profilisanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji naše opštine.

2. Edukacija.

3. Udruživanje poljoprivrednika.

4. Podsticaji, subvencionicanje i pravovremeno obaveštavanje o konkursima i donacijama.

5. Unapređenje odnosa proizvođač-prerađivač-distributer.

1. Profilisanje poljoprivredne proizvodnje

Profilisanje poljoprivrednog razvoja Azbikovice mora biti zasnovano na realnim zemljišnim, ljudskim i materijalno tehničkim resursima.

- Akcenat se pre svega mora staviti na razvoj sitnoplodnog voćarstva koje je visokoprofitabilno i na usitnjenim posedima. 

Pored tradicionalne maline i kupine treba raditi na zasnivanju zasada ribizle , borovnice, aronije, ogrozda...

- Kod stočarske proizvodnje najveći profit na našem području može se ostvariti bavljenjem ovčarstvom i kozarstvom pa primat treba dati upravo ovim granama.

- Potražnja za proizvodima organskog porekla svakim danom se povećava. Sve više ljudi hoće da jede hranu u čijem procesu proizvodnje nisu korišćeni pesticidi, veštačka đubriva, aditivi, antibiotici, hormoni rasta...

Posebno bitan je kvalitet i način tretiranja zemljišta i vode što zahteva da farme organske hrane budu udaljene od fabrika, autoputeva, što na našu sreću (ili na žalost) jeste upravo stanje stvari na našoj opštini.

Razvoj organske proizvodnje je ozbiljan poduhvat koji podrazumeva ispunjenje mnogih standarda. On zahteva kvalitetnu edukaciju i konstantne kontrole proizvodnje kako bi se stekli svi potrebni sertifikati za prodaju iste pod logom zdrave hrane.

Iz razloga već navedenih prirodnih resursa na našem području kao i toga da je to vrsta poljoprivrede koja je u stalnom usponu, lokalna samouprava mora što pre napraviti plan i program za razvoj iste kako bi među prvim u Srbiji konkurisala za subvencije i donacije bez kojih se ovakav vid poljoprivrede nemože pokrenuti, a koje su (subvencije) standard za ovu vrstu proizvodnje u razvijenom delu sveta.

2.Edukacija poljoprivrednika

Savremena poljoprivreda je nauka, a svaki poljoprivredni proizvođač nije dužan da bude stručnjak i zato mu je potrebna upravo stručna i konstantna podrška na terenu koja će biti BESPLATNA.

Poljoprivredni tim lokalne samouprave podrazumeva pre svega određen broj poljoprivrednih inženjera koji će SVAKODNEVNO obilaziti seoska gazdinstva po unapred utvrđenom rasporedu i najavi.

Ratarstvo i voćarstvo

Svakom poljoprivrednom gazdinstvu na teritoriji opštine mora se omogućiti da jednom godišnje ima mogućnost besplatne analize za tri uzorka zemljišta sa svog poseda. Na osnovu utvrđenog fizičko-hemijskog sastava zemljišta zaposleni iz stručnog tima predložiće mu stručnu pomoć u izboru kultutre kao i način poboljšanja zemljišta u vidu đubriva koje treba da koristi.

Ne sme se dozvoliti da zaštita bilo koje kulture bude isključivo zasnovana na savetima zaposlenih u poljoprivrednim apotekama. 

Da bi se primenile adekvatne mere zaštite potreban je direktan uvid u stanje biljke a to je između ostalog upravo razlog za svakodnevni rad stručnog tima na terenu.

Edukacija kod ratarske i voćarske proizvodnje podrazumeva predočavanje kalendara prskanja biljne kulture kao i adekvatne prihrane i najboljeg načina tretiranja zemljišta, a kod voćarske konkretno i obuku u orezivanju voća.

Stočarstvo

Uloga stručnog tima u stočarstvu odnosi se na sledeće stavke:

- Obuka za pripremu kabastog hraniva (silaža, senaža..) i predočavanje tablica ishrane u zavisnosti od dostupnih hraniva za određenu vrstu stoke.

- Program planskog parenja u smislu preporuke priplodnih bikova, odnosno semena za veštačko osemenjavanje u cilju poboljšanja postojećeg rasnog sastava goveda.

- Preporuka za nabavku određenih rasa priplodnih ovnova i jarčeva iz već navedenih razloga.

- Stručni saveti i izrada projekata za pravljenje objekata za intenzivan uzgoj stoke.

Organska proizvodnja

Zadatak poljoprivrednog stručnog tima biće da osmisli i definiše plan i program organske proizvodnje kojim će se precizno odrediti za gajenje najbolje biljne kulture odnosno vrste stoke u zavisnosti od prirodnih uslova na našem području. 

Edukacija podrazumeva upoznavanje sa zadatim standardima i kontrolama uzgajanja date vrste a pre svega konstantnu brigu o poljoprivredniku koji se organskom proizvodnjom bavi.

Gljivarstvo

Stručni tim imaće zadatak da ljudima zainteresovanim za uzgoj gljiva (bukovača, šampinjona..) pomogne u svim segmentima, od projekata za izradu i saveta za preradu objekata za proizvodnju istih, preko kompletne edukacije za njihovo uzgajanje, pa do pomoći u distribuiranju i prodaji.

Uzgoj ribe

Što se tiče razvoja uzgajanja ribe u ribnjacima uloga stručnog tima odnosiće se na pomoć pri izradi projekata pastrmskih ribnjaka kao i edukacije oko njihovog specifičnog uzgoja.

Sve ovo podrazumeva periodična predavanja , seminare, studijska putovanja najboljih proizvođača na druga uspešna gazdinstva u Srbiji, ali prevashodni cilj poljoprivrednog tima biće pre svega svakodnevni obilazak svih seoskih gazdinstava na teritoriji opštine po unapred utvrđenom rasporedu, gde će se za svaku posetu raditi izveštaj o datoj aktivnosti a koji zbog kontrole i efikasnosti mora biti potpisan i od strane poljoprivrednog proizvođača.

3. Udruživanje poljoprivrednika. Zadrugarstvo.

Zadrugarstvo je tradicija i institucija u kojoj leži budućnost poljoprivrede na nivou lokalne samouprave.

Ono podrazumeva udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača u cilju zajedničkog nastupa na tržištu kao pravnog lica koje može vršiti otkup, skladištenje i prodaju svih vrsta poljoprivrednih proizvoda, a koje će dobiti i licencu za njihov izvoz. 

Takođe, cilj je i dobijanje licence za uvoz sadnog materijala i rasnih grla, kao i omogućavanje svake vrste robne razmene poljoprivrednih proizvoda za repromaterijal, veštačka đubriva, hranu, sredstva zaštite i svega ostalog...

Da naš poljoprivrednik zaista postane svoj gazda a ne večita žrtva dilera i nakupaca.

Uloga stručnog poljoprivrednog tima ogledaće se upravo u pružanju pravne pomoći kod međusobnog povezivanja i udruživanja proizvođača istih i srodnih proizvoda pri osnivanju poljoprivredne zadruge.

Svu dokumentaciju oko osnivanja zadruge završavaće ljudi iz pomenutog tima a zadrugarima će ostati da samo daju saglasnost za članstvo i odrede ko će ih od zadrugara predstavljati i zastupati.

4. Podsticaji, subvencionicanje i pravovremeno obaveštavanje

- Sadašnja proizvodnja maline i kupine nije na zavidnom nivou ni po prinosu a ni po kvalitetu pre svega jer je zasnovana na umnožavanju sadnog materijala koji je nabavljan još pre tridesetak godina.

Pošto otkupljivači i trgovci godinama nisu preduzeli ništa kako bi očuvali proizvodnju a proizvođač nije bio u mogućnosti da uveze sadni materijal lokalna samouprava se upravo putem stručnog tima mora angažovati u posredovanju, organizaciji i subvencionisanju nabavke kvalitetnih sadnica bez kojih je nemoguće unaprediti ovu proizvodnju.

- Takođe, stručni tim biće upravo taj preko koga će lokalna samouprava vršiti subvencionisanje, nabavku i raspodelu rasnih grla.

Podela sadnica, rasnih grla i ostalog mora biti transparetna i vršiti se prema unapred određenim kriterijumima, a svi poljoprivredni proizvođači moraju biti pravovremeno obavešteni o istoj.

- Organska proizvodnja je na zapadu najsubvencionisaniji vid poljoprivrede. Naši zakoni se svakim danom sve više približavaju evropskim i zbog toga lokalna samouprava što pre mora napraviti plan i program razvoja organske proizvodnje kako bi sutra bila prva u redu kada do toga zaista i dođe.

Zadatak pomenutog tima biće i obaveštavanje poljoprivrednih proizvođača o svim konkursima Vlade RS i raznih evropskih fondacija o doniranju, subvencionisanju i povoljnom kreditiranju poljoprivredne proizvodnje, a zatim i prikupljanje, popunjavanje i slanje potrebne dokumentacije za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače u cilju dobijanja ovih sredstava.

Lokalna samouprava subvencijama mora podsticati otvaranje malih porodičnih prerađivačkih kapaciteta a stručni tim pomagati na izradi projekata i biznis plana za iste.

Takođe, lokalna samouprava mora podsticati pošumljavnje zaparloženih zemljišta pre svega zasadima brzorastućih drvenastih vrsta koje u relativno kratkom vremenu daju visok prirast mase i dobru ekonomsku dobit.

5. Unapređenje odnosa proizvođač-prerađivač-distributer

Zadatak poljoprivrednog tima biće staranje o povezivanju proizvođača sa prerađivačima i distributerima kroz svakodnevni kontakt sa svima, gde će strana koju će u pregovorima stručni tim zastupati biti upravo poljoprivredni proizvođač.

Između nerazvijene i savremene poljoprivredne proizvodnje u našoj opštini stoji samo nekoliko stvari: dobar plan, organizacija i stručni ljudi koji će taj plan sprovesti. 

Samo to.

Vaša,

Nova Azbukovica

Autor:  LJON
Ocenite ovaj članak:
(1 Glas)

Pogledajte i...

EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00